Dell Việt Nam chính hãng, Hotline 19006234

Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD

Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
  • Manufacturer Dell
31,097,000 ₫
Số lượng
Chiếc

Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD

  • Manufacturer Dell
Máy tính xách tay Dell Latitude 5420 CTO, Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz), 16GB RAM, M.2 256GB PCIe NVMe SSD, 14" HD, Camera, Mic, WL-BT, Win10Pro, 65W Adapter, 3Yr Pro KYHD
31,097,000 ₫

Đối tác của chúng tôi


CRM form will load here