Dell Việt Nam chính hãng, Hotline 19006234

Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)

Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
  • Manufacturer Dell
14,600,000 ₫
Số lượng
Chiếc
Máy tính xách tay Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
  • Brand DELL
  • Manufacturer Dell
Máy tính xách tay Laptop Dell Latitude 3410 (i3-10110U 2.1GHz/ 14" FHD/1x4GB Ram/ 256GB SSD/ 65W Adapter/ 3 Cell batt/ Wi -Fi 6 AX201+BT 5.0)
14,600,000 ₫

Đối tác của chúng tôi


CRM form will load here