Dell Việt Nam chính hãng, Hotline 19006234

Máy chủ Dell PowerEdge R340 ServerIntel Xeon E-2234upto4x3.5"16GB UDIMM 32001.2TB 10K SAS hp HYBiDrac9ExpH330DVDRW2x1GbELOM350W hp4YrPro 70266896

Máy chủ Dell PowerEdge R340 ServerIntel Xeon E-2234upto4x3.5"16GB UDIMM 32001.2TB 10K SAS hp HYBiDrac9ExpH330DVDRW2x1GbELOM350W hp4YrPro 70266896
  • Manufacturer Dell
33,550,000 ₫
Số lượng
Chiếc
Máy tính chủ Dell PowerEdge R340 Server,Intel Xeon E-2234,upto4x3.5",16GB UDIMM 3200,1.2TB 10K SAS hp HYB,iDrac9Exp,H330,DVDRW,2x1GbELOM,350W hp,4YrPro 70266896
  • Manufacturer Dell
Máy chủ Dell PowerEdge R340 ServerIntel Xeon E-2234upto4x3.5"16GB UDIMM 32001.2TB 10K SAS hp HYBiDrac9ExpH330DVDRW2x1GbELOM350W hp4YrPro 70266896
33,550,000 ₫

Khách hàng của chúng tôi