Dell Việt Nam chính hãng, Hotline 19006234

Máy chủ Dell T340 (8x3.5")/ Intel Xeon E-2234/ 16GB UDIMM 2666MTs/1TB SATA Hot-plug HDD/H330/ DVDRW/ DP On-Board LOM 1GBE/ idrac 9 Basic/1x 495W HP

Máy chủ Dell T340 (8x3.5")/ Intel Xeon E-2234/ 16GB UDIMM 2666MTs/1TB SATA Hot-plug HDD/H330/ DVDRW/ DP On-Board LOM 1GBE/ idrac 9 Basic/1x 495W HP
Máy chủ Dell T340 (8x3.5")/ Intel Xeon E-2234/ 16GB UDIMM 2666MTs/1TB SATA Hot-plug HDD/H330/ DVDRW/ DP On-Board LOM 1GBE/ idrac 9 Basic/1x 495W HP
Máy chủ Dell T340 (8x3.5")/ Intel Xeon E-2234/ 16GB UDIMM 2666MTs/1TB SATA Hot-plug HDD/H330/ DVDRW/ DP On-Board LOM 1GBE/ idrac 9 Basic/1x 495W HP
Máy chủ Dell T340 (8x3.5")/ Intel Xeon E-2234/ 16GB UDIMM 2666MTs/1TB SATA Hot-plug HDD/H330/ DVDRW/ DP On-Board LOM 1GBE/ idrac 9 Basic/1x 495W HP
  • Manufacturer Dell
39,850,000 ₫
Số lượng
Chiếc
  • Manufacturer Dell
Máy chủ Dell T340 (8x3.5")/ Intel Xeon E-2234/ 16GB UDIMM 2666MTs/1TB SATA Hot-plug HDD/H330/ DVDRW/ DP On-Board LOM 1GBE/ idrac 9 Basic/1x 495W HP
39,850,000 ₫

Khách hàng của chúng tôi