Dell Việt Nam chính hãng, Hotline 19006234

Máy tính xách tay Dell G3 15 CPU i7-10750H16GB512GB SSD15.6" FHDNV-GTX1660Ti/6GBWin10Trắng - P89F002BWH

Máy tính xách tay Dell G3 15 CPU i7-10750H16GB512GB SSD15.6" FHDNV-GTX1660Ti/6GBWin10Trắng - P89F002BWH
Máy tính xách tay Dell G3 15 CPU i7-10750H16GB512GB SSD15.6" FHDNV-GTX1660Ti/6GBWin10Trắng - P89F002BWH
Máy tính xách tay Dell G3 15 CPU i7-10750H16GB512GB SSD15.6" FHDNV-GTX1660Ti/6GBWin10Trắng - P89F002BWH
Máy tính xách tay Dell G3 15 CPU i7-10750H16GB512GB SSD15.6" FHDNV-GTX1660Ti/6GBWin10Trắng - P89F002BWH
Máy tính xách tay Dell G3 15 CPU i7-10750H16GB512GB SSD15.6" FHDNV-GTX1660Ti/6GBWin10Trắng - P89F002BWH
Máy tính xách tay Dell G3 15 CPU i7-10750H16GB512GB SSD15.6" FHDNV-GTX1660Ti/6GBWin10Trắng - P89F002BWH
Máy tính xách tay Dell G3 15 CPU i7-10750H16GB512GB SSD15.6" FHDNV-GTX1660Ti/6GBWin10Trắng - P89F002BWH
  • Manufacturer Dell
29,900,000 ₫
Số lượng
Chiếc

Máy tính xách tay Dell G3 15 (i7-10750H,16GB,512GB SSD,15.6" FHD,NV-GTX1660Ti/6GB,Win10,Trắng, P89F002) (P89F002BWH)

  • Manufacturer Dell
Máy tính xách tay Dell G3 15 CPU i7-10750H16GB512GB SSD15.6" FHDNV-GTX1660Ti/6GBWin10Trắng - P89F002BWH
29,900,000 ₫

Đối tác của chúng tôi