Máy chủ Dell

Máy chủ - Server - Storage

Máy chủ Dell, Rack Server, Tower Server, Blade Server, Storage Dell EMC

Máy chủ Dell - Rack, Tower and Blade server
Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất

Máy chủ Dell PowerEdge R740 Rack Mount Server-DA.8194

Manufacturer
Dell
  5,000,000 ₫
Chiếc

Máy chủ Dell PowerEdge R640 Rack Server

Brand
DELL
Manufacturer
Dell
  104,280,000 ₫
Chiếc

Máy chủ DELL EMC T440

Brand
DELL
Manufacturer
Dell
Thuế
10
  81,994,000 ₫
Chiếc

Máy chủ DELL EMC R740

Brand
DELL
Manufacturer
Dell
  123,970,000 ₫
Chiếc

Máy chủ DELL EMC R540

Manufacturer
Dell
  190,800,000 ₫
Chiếc

Máy chủ DELL EMC R740XD

Manufacturer
Dell
  151,900,000 ₫
Chiếc

Máy chủ DELL EMC R540

Manufacturer
Dell
  126,700,000 ₫
Chiếc

Máy laptop Dell chuyên dụng Latitue Rugged 5424 -

Manufacturer
Dell
  68,200,000 ₫
Chiếc

Máy chủ Dell PowerEdge T140

Manufacturer
Dell
  58,696,000 ₫
Chiếc

Máy chủ Dell PowerEdge T340

Manufacturer
Dell
  70,000,000 ₫
Chiếc