THIẾT BỊ LƯU TRỮ

Thiết bị Nas Synology DS920+

Giá niêm yết
18,270,000 ₫
  15,460,000 ₫
Chiếc

Thiết bị Nas Synology DS420+

Giá niêm yết
16,820,000 ₫
  14,240,000 ₫
Chiếc

Thiết bị Nas Synology DS220+

Giá niêm yết
11,020,000 ₫
  9,320,000 ₫
Chiếc